Přínosy a úspory pro lektory a zaměstnavatele

 •  
 •  

Přínosy a úspory webinářů pro zaměstnavatele

 

Vzdělávání zaměstnanců je z hlediska růstu firmy klíčový proces. Úspěšné firmy proto dávají na školení a kurzy značné finanční prostředky. Efektivita jednotlivých školení se pečlivě posuzuje. S vývojem technologií se objevují nové možnosti, které přináší celou řadu výhod.

 

 • Nezávislost na místě konání - na webináře se mohou přihlásit zaměstnanci z libovolné části České republiky či dokonce ze zahraničí, aniž by museli kamkoliv cestovat. Jedná se také o výbornou příležitost, jak organizovat pravidelné vnitro firemní vzdělávací akce pro zaměstnance ze vzdálených poboček
 • Efektivní využití času pracovníků - účastníkům webináře odpadá nutnost cestovat. Samotné cestování  je neproduktivní činnost a zaměstnavateli nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Úspory času na jednoho zaměstnance se tak snadno vyšplhají na desítky hodin ročně
 • Účast na webináři i z domova - v případě nemoci nebo jiné absence se zaměstnanec může připojit k webináři také z domova. Firmě tak nepropadne částka za úhradu a pracovník se zúčastní i přes své omezení
 • Opakování vzdělávání bez dalších nákladů - jednotlivé webináře lze nahrávat na firemní nebo pronajatý server. Postupně si firma vytvoří interaktivní studovnu, která umožní zopakování libovolného webináře bez dalších nákladů
 • Snížené náklady na pronájem místností - webináře se realizují přes Internet pomocí virtuálních místností, čímž odpadá potřeba pronájmu fyzických školících místností. Náklady na osobu se oproti tradičním školením dají výrazně redukovat v závislosti na zvoleném technickém řešení
 • Úspory nákladů za cestovné se pohybují řádově od desítek do tisíců Kč na jednoho zaměstnance a jedno školení. V případě vícedenních školení je nezbytné k tomu dále připočíst náklady na zákonem stanovené diety vyplývající z délky služební cesty a také za ubytování

 Přínosy a úspory webinářů pro lektory a jiné pořadatele

 

Nabídka školení a kurzů je dnes rozsáhlejší než kdykoliv dříve. Konkurence je silná a není divu, že značná část není naplněna podle očekávání lektora či školící firmy. Důvodem nezájmu je především skutečnost, že běžné školení je často omezené na místo svého konání. Webináře dávají lektorům příležitost oslovit nové, často opomíjené publikum nebo je zatraktivnit pro ty současné.


 • Zvýšení vlastního profitu - webináře umožňují oslovit širší publikum i ze vzdálených oblastí, které by se za běžných podmínek nemohlo zúčastnit nebo jsou náklady na dopravu a čas natolik vysoké, že se to nevyplatí ani pro jednu stranu
 • Nezávislost na místě - webinář lze pořádat odkudkoliv. Stačí k tomu kvalitní připojení k Internetu a školící systém. Lektor není se svou nabídkou školení, kurzů či přednášek omezen pouze na účastníky z konkrétního místa
 • Efektivní využití času -  úspory času na cestování přináší značné finanční úspory. Každé fyzické školení znamená řadu hodin ztracených cestováním, čekáním na účastníky apod. Získaný čas může lektor věnovat lepší přípravě nebo prodloužení délky webináře
 • Rozdělení školení na kratší webináře -  obvyklým problém u jednodenních školení je klesající pozornost a přehlcení informacemi. Kratší webináře přináší účastníkům vyšší míru zapamatování, příležitost ihned uplatnit nabyté vědomosti a případně získat odpovědi na nejasnosti při dalším webináři
 • Snížení nákladů na realizaci – webináře se realizují přes Internet pomocí virtuálních místností, čímž odpadá potřeba pronájmu fyzických školících místností. Lektor tak získá příležitost k redukci ceny pro konečného zákazníka, aniž by to vedlo k nižšímu příjmu
 • Testy znalostí a ankety - nástroje pro webináře umožňují vytvářet interaktivní testy a ankety. Účastníkům se zobrazí jednotlivé otázky, na které v průběhu webináře odpovídají. Lektor tak účastníky zapojí do samotného průběhu a současně získává rychlý přehled znalostí a názorů účastníků
 • Jednoduché využívání multimediálního obsahu - webináře lze zpestřit používáním obrázků, hudby, videa či animací. Lektor se tak vyhne častému omezení a nevhodné vybavenosti fyzické školicí místnosti. Hudbu i video je dnes možné přehrát na jakémkoliv počítači
 • Vytvoření videozáznamu z webináře – systémy pro pořádání webinářů umožňují nahrávat průběh celého webináře. Lektor si tímto způsobem zdokonalí své lektorské schopnosti. Současně lze videozáznam nabídnout účastníkům k pozdějšímu zopakování probíraných témat
 • Pořádání webinářů z domova - lektor může realizovat webinář přímo z domova. Důležitým předpokladem je klidná místnost, odkud by celý webinář realizoval. Lektor tak není nucen bydlet ve velkém městě, kde je poptávka po běžném školení výrazně vyšší

 

 

Zpět na všeobecné informace o webinářích >

 

 

 

 
 

Sledujte nás:

 

Ochrana soukromí   Zasílání novinek   Mapa stránek

 

 

 
 
 
Partneři: